Loading ....
cân điện tử thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29/NQ-TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (06/12/1961 - 06/12/2016), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học giáo dục – Thực trạng và giải pháp đổi mới”.
Nhằm nâng cao chất lượng học tập, chế độ dinh dưỡng cho học sinh trong độ tuổi vàng, chiều ngày 06/10/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn TH đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu thực nghiệm chương trình giáo dục TH school và triển khai “chương trình Sữa học đường – Vì tầm vóc Việt” tại trường tiểu học và Trung học cơ sở Thực Nghiệm – Ba Đình – Hà Nội.