Tin hoạt động khoa học

Hội thảo “Tổng kết nghiên cứu Giáo dục phổ thông của Việt Nam và một số nước trên thế giới – Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo về đổi mới Giáo dục phổ thông sau năm 2015 của Việt Nam”

Hội thảo “Tổng kết nghiên cứu Giáo dục phổ thông của Việt Nam và một số nước trên thế giới – Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo về đổi mới Giáo dục phổ thông sau năm 2015 của Việt Nam”

Sáng ngày 13/11/2012, tại Nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo: “Tổng kết nghiên cứu GDPT của Việt Nam và một số nước trên thế giới - Đề xuất định hướng nghiên cứu tiếp theo về đổi mới GDPT sau năm 2015 của Việt Nam”

Hội thảo “Cải cách giáo dục ở Đức sau năm 2000 và xu thế quốc tế”

Hội thảo “Cải cách giáo dục ở Đức sau năm 2000 và xu thế quốc tế”

Ngày 15/11/2012, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức Seminar chuyên đề “Cải cách giáo dục ở Đức sau năm 2000 và xu thế quốc tế” do GS.TS Bernd Meier và TS Nguyễn Văn Cường, trường Đại học Potsdam, CHLB Đức, thuyết trình. Chủ trì buổi hội thảo Phó Viện trưởng - GS.TS. Nguyễn Lộc.

Hội thảo cầu truyền hình về “Phát triển nguồn nhân lực” tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC)

Hội thảo cầu truyền hình về “Phát triển nguồn nhân lực” tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC)

Ngày 18 tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam (VDIC), diễn ra hội thảo qua cầu truyền hình gồm 10 nước tham gia, trong đó có Việt Nam nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu về đào tạo và phát triển nhân lực trong khu vực nhà nước.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng”

Ngày 12/12/2012, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng”, mã số: V2011-08, do ThS. Hoàng Thị Minh Anh làm chủ nhiệm đề tài.