Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng” của NCS Vũ Thị Dung

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng” của NCS Vũ Thị Dung

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng”; chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: "Kĩ năng học tập của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật" của NCS Nguyễn Thị Tuyết

Thông tin luận án: "Kĩ năng học tập của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật" của NCS Nguyễn Thị Tuyết

Thông tin luận án: "Kĩ năng học tập của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật"; chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9.31.04.01

Thông tin luận án: "Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học" của NCS Trần Dương Quốc Hòa

Thông tin luận án: "Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học" của NCS Trần Dương Quốc Hòa

Thông tin luận án: "Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học"; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi" của NCS Lê Thị Thu Hằng

Thông tin luận án: "Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi" của NCS Lê Thị Thu Hằng

Thông tin luận án: "Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi" ; Chuyên ngành Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận năng lực cho sinh viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng” của NCS Lê Hồng Hạnh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận năng lực cho sinh viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng” của NCS Lê Hồng Hạnh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận năng lực cho sinh viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14.

Thông tin luận án "Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay" của NCS Vũ Thị Thu Thủy

Thông tin luận án "Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay" của NCS Vũ Thị Thu Thủy

Thông tin luận án "Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay" của NCS Vũ Thị Thu Thủy; Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án "Dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học sư phạm kỹ thuật" của NCS Lê Văn Hồng

Thông tin luận án "Dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học sư phạm kỹ thuật" của NCS Lê Văn Hồng

Tên luận án "Dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học sư phạm kỹ thuật" của NCS Lê Văn Hồng; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9.14.01.02

Thông tin luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng

Thông tin luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng

Tên luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng ; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục ; Mã số: 9 14 01 14

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông tin luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My

Thông tin luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My

Tên luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My; Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị

Thông tin luận án "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị

Tên luận án: "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi

Thông tin luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi

Tên luận án: "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông tin luận án “Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án “Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Tên đề tài luận án: "Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay" của NCS Nguyễn Thị Thu Hà; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14

Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14 Tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà – NCS khóa 2014 – 2017 Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Bích Loan, TS. Tạ Đình Thi; Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam