Lĩnh vực nghiên cứu
Trạng thái đề tài
Cấp đề tài
Năm bảo vệ
Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới ThS. Trần Thị Hương Giang
2 Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 TS. Phạm Thanh Tâm
3 Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai CN. Phạm Thị Trang
4 Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non ThS. Vũ Thị Ngọc Minh
5 Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015 Ngô Thị Thanh Tùng
6 Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015 ThS. Đinh Ngọc Bích Khuyên
7 Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học ThS. Vương Hồng Hạnh
8 Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học Dương Thị Thu Hương
9 Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ThS. Đinh Văn Thái
10 Xây dựng bài tập rèn kỹ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4 khó khăn về viết ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
11 Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hảo
12 Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp Bùi Việt Dũng
13 Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người ngước ngoài theo chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
14 Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình giáo dục phổ thông TS. Lưu Thu Thủy
15 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam PGS.TS. Trần Thị Hà
16 Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt
17 Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc ThS. Trần Thị Yên
18 Môn Toán lớp 1 công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực ThS. Kiều Thu Linh
19 Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới PGS.TS. Lê Vân Anh
20 Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam TS. Lê Đông Phương