Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn
02/03/2017 08:29
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, cán bộ, Tỉnh Tuyên Quang.

 BẢO VỆ LUẬN ÁN

     Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, cán bộ, Tỉnh Tuyên Quang.
- Đề tài: “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT Tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục"
- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
-  Mã số: 62. 14. 01. 14
- Thời gian: 8h30 ngày 21/3/2017
- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),
                    101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.
 
  • Print
  • Email