Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch công tác tuần 12 năm 2017 (có điều chỉnh)
19/03/2017 23:28
Lịch công tác tuần 12 năm 2017 (Từ ngày 20/3 đến ngày 25/3/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai

20/3

07h30

HT số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm

Tập huấn công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017. Thành phần: Trung đội trưởng và tiểu đội trưởng thuộc trung đội Tự vệ Viện (Từ 20/3 – 26/3/2017).

08h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện và trưởng các phòng chức năng, Giám đốc TT ĐT-BD. Phòng THHCQT chuẩn bị nội dung.

08h30

 

Sân thể thao trường Thực nghiệm

Công đoàn Viện KHGDVN tổ chức giải thể thao MÙA XUÂN NĂM 2017

- Thời gian: Từ 20 - 24/3/2017

- Thành phần: Kính mời LĐV; BCH Công đoàn Viện; Đại diện Lãnh đạo, BCH Công đoàn trực thuộc. Văn phòng Công đoàn phối hợp với Phòng THHCQT và các đơn vị khu vực 50-52 Liễu Giai chuẩn bị.

10h00

Phòng họp A13

Nhóm nghiên cứu Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GD phổ thông làm việc. TS. Lê Đông Phương chuẩn bị và mời thành phần tham dự.

 

14h00

PH.H Bộ GD&ĐT

LĐ Viện họp về xây dựng Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GD phổ thông do TT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. TS. Lê Đông Phương chuẩn bị báo cáo và mời thành phần tham dự.

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu VNEN. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Anh Phamh Quang Minh chuẩn bị.

Thứ Ba

21/3

08h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Sơn, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng đọc TT TTTV

106 Trần Hưng Đạo

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Trung tâm Thông tin - Thư viện về nhiệm vụ của Trung tâm. Thành phần: Đại diện LĐ các Phòng chức năng, GĐ TT ĐTBD; toàn thể CBVC Trung tâm Thông tin - Thư viện.

08h00

Trường THCS TN

Thẩm định quyết toán trường THCS TN ( cả ngày)

09h30

Phòng họp A4

Họp TT NC Đánh giá kết quả giáo dục về chuẩn bị hội thảo STEM for Girls. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. TTNC Đánh giá KQGD chuẩn bị. (Chuyển sang sáng thứ 4 ngày 22/3/2017)

14h00

PH.C Bộ GD&ĐT

LĐ Viện họp về mô hình trường đại học phù hợp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do TT Bùi Văn Ga chủ trì. TS. Lê Đông Phương cùng tham dự

14h00

PH. D205

Bộ GD&ĐT

TT Phạm Mạnh Hùng làm việc với các Vụ và Viện KHGDVN về phân công chuẩn bị Báo cáo xây dựng Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập". LĐV, LĐ các phòng QLKH, TCCB, KTTV và lãnh đạo TT NC QLGD cùng dự

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Giang Nam, chuyên ngành LL&LS giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Tư

22/3

 

08h00

Trường Tiểu học TN

Thẩm định quyết toán tại trường Tiểu học thực nghiệm cả ngày.

09h30

Phòng họp A4

Họp TT NC Đánh giá kết quả giáo dục về chuẩn bị hội thảo STEM for Girls. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Kính mời: Đại diện các phòng chức năng cùng dự. TTNC Đánh giá KQGD chuẩn bị.

15h30

Trường THCS TN

50 Liễu Giai

Họp Ban soạn thảo Đề án Xây dựng cơ chế tự chủ Trường THCS TN. Thành phần. Theo quyết định. Trường THCS TN chuẩn bị

 

Thứ Năm

23/3

08h00

Bộ Công an, số 44 Yết kiêu, Hà Nội.

Viện trưởng cùng đoàn cán bộ Bộ GD&ĐT do TT Bùi Văn Ga làm trưởng đoàn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ GDĐT.

08h00

Trường THPT TN

Thẩm định quyết toán tại Trường THPT TN. Cả ngày

15h30

Trường Tiểu học TN- 50 Liễu Giai

Họp Ban soạn thảo Đề án Xây dựng cơ chế tự chủ Trường Tiểu học Thực nghiệm. Thành phần. Theo quyết định. Trường Tiểu học TN chuẩn bị.

16h30

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Vũ Thị Quỳnh, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Sáu

24/3

 

08h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét danh sách cán bộ Viện đăng kí đi học tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017. Thành phần theo Quyết định; P.TCCB chuẩn bị và mời.

08h30

Phòng họp A4

Họp thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Kính mời các thành viên tổ soạn thảo chương trình đến dự. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời

08h00

TT PT&DB NCĐT Nguồn nhân lực

Thẩm định quyết toán Trung tâm Phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

14h00

Phòng họp A4

Viện trưởng tiếp và làm việc với các chuyên gia của các Tổ chức UNs tại Việt Nam về việc xây dựng Báo cáo Giáo dục Thường niên Quốc gia. Kính mời Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng HTQT chuẩn bị nội dung và mời dự.

14h00

Trường THPT TN- 50 Liễu Giai

Họp Ban soạn thảo Đề án Xây dựng cơ chế tự chủ Trường THPT TN. TP. Theo quyết định. Trường THPT TN chuẩn bị

14h00

Tạp chí KHGD

Thẩm định quyết toán tại Tạp chí Khoa học Giáo dục.

Thứ Bẩy

25/3

 

 

 

 

 

 


  • Print
  • Email