Đại hội Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 1251-KH/ĐUB ngày 31/10/2019 của Đảng bộ Bộ giáo dục và Đào tạo về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự nhất trí của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 29-30/6/2020, Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.