Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương, giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao, Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

Thông báo Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Thắng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Thắng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Thắng, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án cho NCS Nguyễn Thị Dung

Thông báo lịch bảo vệ luận án cho NCS Nguyễn Thị Dung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dung, Giảng viên, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

  Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

Thông báo Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

Thư mời trình bày tham luận "Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Educamp 2020:  Giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số"

Thư mời trình bày tham luận "Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Educamp 2020: Giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số"

Nhằm kiến tạo một cộng đồng chia sẻ học thuật và kinh nghiệm thực tiễn của tất cả các bên liên quan kể trên, cùng chung tay giải quyết từng vấn đề vĩ mô hoặc vi mô của giáo dục hiện nay, “Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Educamp 2019: Những viễn cảnh giáo dục mới” đã được tổ chức thành công bởi Trung tâm Phát triển bền vững Giáo dục Phổ thông quốc gia, thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và CLB Giáo dục mới.