Thông báo

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện  “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS”

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu của đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ 2018 “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non vùng dân tộc Thiểu số”, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS” nhằm chia sẻ, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn về tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN ở các địa phương vùng DTTS:

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Trâm

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Trâm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Trâm, Giáo viên, Trường THPT Đức Trọng.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan, Giảng viên, Trường Đại học Lạc Hồng.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng, Trường THPT Võ Văn Kiệt, Kiên Giang.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung, Giảng viên, Trường Đại học Thái Bình.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết, Giảng viên, Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa, Giảng viên, Trường Đại học Đồng Nai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng, chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.