Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng, Trường THPT Võ Văn Kiệt, Kiên Giang.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung, Giảng viên, Trường Đại học Thái Bình.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết, Giảng viên, Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa, Giảng viên, Trường Đại học Đồng Nai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng, chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Yiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hồng Hạnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Yiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hồng Hạnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hồng Hạnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo Hội thảo khoa học "Mô hình trường học thông minh ở Việt Nam: Thực trạng và xu thế phát triển"

Thông báo Hội thảo khoa học "Mô hình trường học thông minh ở Việt Nam: Thực trạng và xu thế phát triển"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Mô hình trường học thông minh ở Việt Nam: Thực trạng và xu thế phát triển" trong khuôn khổ đề tài B2018: Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam. Thời gian và địa điểm dự kiến: Dự kiến tuần cuối tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy, chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.