Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Trần Phú Lộc

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Trần Phú Lộc, giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.

 BẢO VỆ LUẬN ÁN

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Trần Phú Lộc, giảng viên,
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.

- Đề tài: “Quản lý liên kết đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 62. 14. 01. 14

- Thời gian: 14h00 ngày 12/6/2017

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.