Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Cúc

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Cúc, giảng viên, Trường Đại học Hồng Đức

 BẢO VỆ LUẬN ÁN

 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Cúc, giảng viên, Trường Đại học Hồng Đức.

- Đề tài: “Tập luyện kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 62. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 22/6/2017

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

        101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.