Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Nhung

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Nhung

BẢO VỆ LUẬN ÁN

      Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Nhung, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài:       Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non.

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

- Mã số:    62 14 01 02

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29/6/2017

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.