Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Xuân Thành

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Xuân Thành

 BẢO VỆ LUẬN ÁN

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Xuân Thành, Cán bộ, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Đề tài:       Dạy học Toán ở trường THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn

- Chuyên ngành: LL & PP DH BM Toán

- Mã số:    62 14 01 11

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12/7/2017

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.