Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Thị Phương

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Thị Phương

 BẢO VỆ LUẬN ÁN

 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Thị Phương, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Đề tài: “Giáo dục kỹ năng học đường cho trẻ tự kỉ chuẩn bị vào lớp 1

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 62. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 17/8/2017

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.