Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Thanh

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Thanh

 
 
BẢO VỆ LUẬN ÁN

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Thanh, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm tp Hồ Chí Minh.

- Đề tài:          Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm.

-  Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

- Mã số:    62 14 01 02

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24/8/2017

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.