Thông báo kế hoạch đào tạo năm 2020 của NCS các khóa 2017, 2018, 2019

06/03/2020 09:26 GMT+7
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, Viện KHGDVN thông báo đến NCS các khóa 2017, 2018, 2019, cụ thể như sau:

Tin khác