Lịch công tác tuần 45 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

05/11/2017 20:16 GMT+7
Lịch công tác tuần 45 năm 2017 (Từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 06/11

09h30

Trụ sở Hội Khuyến học

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Vụ trưởng Vụ GDTX và Lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam về Góp ý sửa đổi Luật Giáo dục. Mời TS. Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc TTGDKCQ cùng dự.

10h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng Chương trình TH School. Viện trưởng chủ trì. Phòng QLKH chuẩn bị và mời.

14h00

Trường TH

Nhóm nghiên cứu chương trình TH làm việc tại trường TH (Chủ trì nhóm nghiên cứu chuẩn bị, Phòng QLKH mời họp)

14h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đ/c Nguyễn Đức Minh tham dự.

14h00

PH.D205

Bộ

Họp Ban chỉ đạo đổi mới CT SGK GDPT. Thành phần: Viện trưởng và PVT. Lê Anh Vinh

14h00

PH. D

Bộ

Họp BST, TBT dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì. Thành phần: TS. Lê Đông Phương tham dự.

16h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họpBan Chấp hành Đảng ủy Bộ.

Thứ Ba

07/11

08h00

Phòng họp A4

Họp Giao ban tháng 11 năm 2017. Thành phần: Theo qui định. Phòng THHCQT chuẩn bị.

10h30

Phòng họp A4

Họp Hoàn thiện đề án tự chủ của Viện KHGDVN theo Nghị định 54. Thành phần: Ban soạn thảo (P. TCCB mời), Phòng KTTV chuẩn bị.

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét tuyển NCS khóa 2017 (phiên họp 2). Viện trưởng chủ trì. Kính mời các thành viên Hội đồng tham dự. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

15h00

Phòng họp A13

Họp duyệt Kế hoạch năm 2017 Đề án Việt Lào. Tổ thư ký Đề án chủ trì, phối hợp với TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, TS. Lương Việt Thái chuẩn bị báo cáo

Thứ Tư

08/11

 

08h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Thái Thị Nga, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Tổ thư kí Đề án 54. Tổ thư kí chuẩn bị 

Thứ Năm

09/11

08h00

Phòng họp C53

Ra mắt Câu lạc bộ nhà khoa học trẻ Viện KHGDVN và Seminar Khoa học do Câu lạc bộ phối hợp với Đoàn TN Viện tổ chức. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, Đại diện BCH Công đoàn Viện, Ban chủ nhiệm CLB, các Chi đoàn Thanh niên thuộc Đoàn TN Viện và các cán bộ quan tâm.

08h00

Phòng họp A4

Tổ chức xét tuyển NCS năm 2017, chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục. Kính mời các thành viên Tiểu ban xét tuyển tham dự. TT ĐTBD chuẩn bị.

09h30

Phòng họp A13

Họp chuẩn bị triển khai Kỹ thuật cho địa phương về Phương pháp đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ GD công. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời. Tổ Thư ký chuẩn bị nội dung và mời.

14h00

Phòng họp A4

Viện trưởng làm việc với các nhóm nhiên cứu do TT NC QLGD chủ trì. Các chủ nhiệm báo cáo tiến độ, các vướng mắc

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Phạm Văn Hiền, chuyên ngành Giáo dục học. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Sáu

10/11

 

08h30

HT C53

Gặp mặt Chi hội cựu Giáo chức Viện KHGDVN. Thành phần: Theo giấy mời của chi hội CGC. Chuyển lên HT A Bộ GD&ĐT

10h00

Phòng họp A4

Họp Nhóm NC về Trường học mới. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Anh Phạm Quang Minh chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp Ban soạn thảo Đề án thí điểm tự chủ của Trường thực nghiệm KHGD. P. QLKH và KTTV chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức xét tuyển NCS năm 2017 chuyên ngành LL&PPDHBM toán. Kính mời các thành viên Tiểu ban xét tuyển tham dự. TT ĐTBD chuẩn bị.

15h30

Phòng họp A4

Viện trưởng chủ trì nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KHCN cấp Viện, Mã số V2016-09, Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Huy Hoàng. Kính mời: thành viên Hội đồng, đại diện các phòng chức năng, Trung tâm TT-TV, Tạp chí KHGD dự họp

Thứ Bẩy

11/11