Lịch công tác tuần 20 năm 2018

13/05/2018 21:30 GMT+7
Lịch công tác tuần 20 năm 2018 (Từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 14/5

8h00

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện

9h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Văn Hiền, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

Phòng  họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan và duyệt đề cương chi tiết cho 02 NCS chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Ba

15/5

14h00

Phòng họp A4

Họp chuẩn bị hội thảo về định hướng NCKH trong 5 năm tới. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị thuộc Viện

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thanh Bình chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

16/5

14h00

Phòng họp A4

 

Họp nhóm nghiên cứu về chỉ số phát triển người học do PVT Trần Huy Hoàng chủ trì

16h15

PH A206, Bộ GD&ĐT

Họp góp ý tiêu chí thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg  do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo Giấy mời

Thứ Năm

17/5

8h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét hết hợp đồng lao động. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời họp

9h00

Phòng họp A13

Trao Quyết định nghỉ hưu cho CN. Dương Văn Hưng. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Công đoàn Viện; Lãnh đạo và cán bộ Ban NC. Đánh giá Giáo dục

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của 02 NCS chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h30

Phòng họp A4

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài B2016.VKG.02. Thành phần: các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, đại diện Lãnh đạo Trung tâm NC.GDPT, đại diện các phòng chức năng, Trung tâm Thông tin và Dự báo, thành viên nhóm nghiên cứu

Thứ Sáu

18/5

8h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo Đề án Việt-Lào. Thành phần: Lãnh đạo Viện; các thành viên Ban chỉ đạo; Trưởng các Phòng chức năng

9h30

Phòng họp A4

Họp duyệt Đề án vị trí việc làm các Phòng chức năng. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng

14h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo Trường Quốc tế Hà Nội. Thành phần theo Quyết định

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Doãn Ngọc Anh, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

19/5