Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

28/01/2019 15:55 GMT+7
Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

28/01

8h30

Phòng họp A13

Họp giao ban. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các Phòng chức năng

14h00

Phòng họp A4

Họp về chương trình KH&CN cấp Bộ (Giáo dục giá trị văn hóa). Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

Thứ Ba

29/01

8h30

Phòng họp A4

Họp các nhóm nghiên cứu triển khai đề án TH Schoool. Thành phần: Trưởng các nhóm nghiên cứu

8h30

 

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Văn Thà, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Thị Dung, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h30

Phòng họp A13

Họp về công tác tài chính của Trường Thực nghiệm KHGD. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng; BGH Trường Thực nghiệm KHGD; Kế toán nhà trường; Lãnh đạo Phòng TCQT. BGH Trường Thực nghiệm KHGD chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2018 (phiên họp 4). Kính mời các thành viên hội đồng tham dự. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm viết cẩm nang bồi dưỡng tư vấn tâm lý. Thành phần: các tác giả

14h00

Hội trường C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Trung Thanh, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

15h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Trần Đăng Khởi, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

30/01

8h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình TH Schoool. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

8h30

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Tuấn, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

Thứ Năm

31/01

8h30

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét hợp đồng lao động. Thành phần theo Quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

9h00

Phòng họp A4

Họp về phương án tự chủ của Viện và các đơn vị thuộc Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các Phòng chức năng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện; Chủ tịch Công đoàn Viện; Bí thư Đoàn thanh niên Viện

10h00

Phòng họp A4

Gặp mặt các thế hệ Lãnh đạo Viện KHGDVN nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các Phòng chức năng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện; Chủ tịch Công đoàn Viện; Bí thư Đoàn thanh niên Viện

14h00

Hội trường C53

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ Viện KHGDVN năm 2018. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

01/02

14h00

Các đơn vị

Lãnh đạo Viện kiểm tra công tác an ninh, trật tự, an toàn một số trụ sở của Viện trước kì nghỉ tết

17h00

Các đơn vị

Các đơn vị kiểm tra, tắt các thiết bị điện trước khi nghỉ tết

Thứ Bẩy

02/02

 

 

 

 

 

 

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019