Lịch công tác tuần 07 năm 2019

12/02/2019 10:22 GMT+7
Lịch công tác tuần 07 năm 2019 (Từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

11/02

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 !

8h00 – 11h30

Các đơn vị

Lãnh đạo Viện gặp mặt đầu xuân và làm việc với các đơn vị về nhiệm vụ năm 2019

Thứ Ba

12/02

8h30

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Tạp chí KHGDVN. Thành phần: toàn thể cán bộ Tạp chí KHGDVN

14h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Lãnh đạo Phòng TC-HC

Thứ Tư

13/02

8h00

Phòng họp A4

Họp giao ban. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng

14h00

52 Liễu Giai

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Trung tâm GDĐB Quốc gia. Thành phần: toàn thể cán bộ Trung tâm GDĐB Quốc gia

Thứ Năm

14/02

8h00

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện

9h30

Phòng họp A4

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Lãnh đạo các đơn vị (Ban NC Đánh giá Giáo dục; Ban NC Giáo dục Thường xuyên; Ban NC Giáo dục Dân tộc; Trung tâm GDĐB Quốc gia; Trung tâm Ứng dụng KHGD) về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

14h00

52 Liễu Giai

PVT Lê Anh Vinh làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng GDPT Quốc gia về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

Thứ Sáu

15/02

8h30

Phòng họp A4

Họp về cơ chế tự chủ của Viện và Trường Thực nghiệm KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Thực nghiệm KHGD

10h00

Phòng họp B20

PVT Lê Anh Vinh làm việc với Lãnh đạo các đơn vị (Trung tâm NC Giáo dục Đại học; Trung tâm Thông tin và Dự báo) về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

14h00

Phòng họp A4

PVT Trần Huy Hoàng làm việc với Lãnh đạo các đơn vị (Trung tâm NC Giáo dục Mầm non; Trung tâm NC Tâm lý học và Giáo dục học) về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

Thứ Bẩy

16/02