Lịch công tác tuần 08 năm 2019

17/02/2019 14:38 GMT+7
Lịch công tác tuần 08 năm 2019 (Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

18/02

14h00

Phòng họp B20

Họp Ban tổ chức lớp bồi dưỡng tư vấn tâm lý tại Nam Định (đợt 2). Thành phần: theo Quyết định

Thứ Ba

19/02

8h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW8 do Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức. Thành phần: BCH Đảng ủy Viện

8h30

Phòng họp B20

Họp Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Viện KHGDVN mở rộng về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Thành phần theo thư mời

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm góp ý dự thảo Báo cáo cho buổi làm việc của Bộ GD&ĐT với đoàn khảo sát của Hội đồng LLTW theo công văn số 45-CV/BCĐTK. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo Phòng QLKH, ĐT&HTQT; PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương; TS Trịnh Thị Anh Hoa. Kính mời: PGS.TS Trần Kiều, PGS.TS Vũ Trọng Rỹ, GS.TS Phan Văn Kha. TS Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị

Thứ Tư

20/02

9h00

Phòng họp A13

Họp về tổ chức Hội thảo nâng cấp Tạp chí và tập huấn viết bài báo quốc tế. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng, TS. Lương Việt Thái, CCVC tạp chí KHGDVN

10h30

Phòng họp A13

Hội ý tập thể Lãnh đạo Viện

Thứ Năm

21/02

8h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo và Tổ thư kí Đề án Việt - Lào. Thành phần theo quyết định

10h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo công tác liên doanh Trường QTHN. Thành phần theo quyết định

15h00

Phòng họp C53

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Lãnh đạo Viện. Thành phần: Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn thanh niên Viện

Thứ Sáu

22/02

8h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng Bộ Bộ GD&ĐT. Thành phần theo giấy triệu tập và theo giấy mời

8h00

Quảng Ninh

Tổ chức trại rà soát, hoàn thiện Chương trình TH School. Tổ thư kí chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

23/02