Lịch công tác tuần 09 năm 2019

24/02/2019 20:50 GMT+7
Lịch công tác tuần 09 năm 2019 (Từ ngày 25/02 đến ngày 02/3/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

25/02

08h00

Nam Định

Khai mạc và tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng tư vấn tâm lý. Thành phần: Ban Tổ chức và đại biểu mời

Thứ Ba

26/02

8h30

Phòng họp A13

Họp giao ban. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng

14h00

Phòng họp A13

Làm việc và kí biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về phối hợp triển khai hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm GDĐB Quốc gia

Thứ Tư

27/02

8h30

Phòng họp A4

Họp góp ý Đề án thí điểm tự chủ trường Thực nghiệm KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, BGH Trường Thực nghiệm. BGH Trường Thực nghiệm phối hợp với Phòng TC-QT chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Đăng Lăng, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Năm

28/02

8h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Hội nghị Hiệu trưởng các trường Sư phạm về kế hoạch tổ chức triển khai Chương trình GDPT/SGK mới do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện tham dự

8h30

PH C,

Bộ GD&ĐT

Họp góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Thành phần theo giấy mời

08h30

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo Đề án Việt – Lào. Thành phần: các thành viên Ban chỉ đạo và tổ thư kí

Thứ Sáu

01/3

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Hội nghị giao ban cơ quan Bộ tháng 2/2019. Thành phần: Viện trưởng tham dự

Thứ Bẩy

02/3

8h30

PH C,

Bộ GD&ĐT

Tọa đàm các giải pháp đột phá phát triển nhân lực trình độ cao, chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và cán bộ theo giấy mời tham dự