Lịch công tác tuần 10 năm 2019

03/03/2019 20:33 GMT+7
Lịch công tác tuần 10 năm 2019 (Từ ngày 04/3 đến ngày 09/3/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

04/3

9h00

PH tầng 4,

52 Liễu Giai

Họp về kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì, toàn thể viên chức của Trung tâm GDĐBQG

14h00

Phòng họp A4

Họp đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật nhà giáo. Thành phần: thành viên đề tài và chuyên gia. Thư ký đề tài chuẩn bị và mời

Thứ Ba

05/3

8h00

TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự Triển lãm Công nghệ giáo dục quốc tế BESS Việt Nam 2019. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện (PVT Lê Anh Vinh) tham dự

8h00

HĐLLTW

Hội thảo của Ban Chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh. Thành phần: Viện trưởng tham dự

8h30

139 Nguyễn Thái Học

Làm việc với Hội người mù Việt Nam về việc đón tiếp đoàn chuyên gia Nhật Bản. PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

14h00

Phòng họp B20

Họp Tổ thư kí Đề án Việt - Lào

16h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu phối hợp với PLAN. Thành phần: các thành viên nhóm nghiên cứu

Thứ Tư

06/3

8h00

Phòng họp A4

Họp giao ban cơ quan Viện tháng 2/2019. Thành phần theo quy định

10h30

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện

14h00

Phòng họp A13

Họp hoàn thiện báo cáo với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh khảo sát thực tế tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phần: Viện trưởng, các thành viên nhóm xây dựng báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Họp Ban tổ chức lớp bồi dưỡng tư vấn tâm lý cho giáo viên tại Quảng Bình. Thành phần theo quyết định

Thứ Năm

07/3

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện KHGDVN chuẩn bị. Thành phần tham dự: Viện trưởng, các thành viên nhóm xây dựng báo cáo

8h30

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thị Thu Huệ, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Lê Hải An làm việc với Ngân hàng Thế giới chuẩn bị cho Hội nghị tham vấn về Chiến lược phát triển GDĐH Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện (PVT Lê Anh Vinh) tham dự

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hường, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

 

Thứ Sáu

08/3

8h30

Phòng họp A13

Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo và tập huấn nâng cao chất lượng bài báo Khoa học Xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thành phần theo quyết định. Tổ thư kí chuẩn bị

10h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc với Nhóm nghiên cứu đề tài Nghiên cứu định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông. Thành phần theo giấy mời

Thứ Bẩy

09/3

7h30

ĐHSP - Đại học Huế

Hội thảo Quốc gia “Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời (TT NCGD Mầm non, Tạp chí KHGDVN) tham dự