Lịch công tác tuần 12 năm 2019

17/03/2019 20:45 GMT+7
Lịch công tác tuần 12 năm 2019 (Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

18/3

8h00

Hội trường C53

Tập huấn viết và trình bày bài báo nghiên cứu bằng tiếng Anh. (tất cả các buổi sáng từ ngày 18/3 đến ngày 29/3/2019)

8h00

Phòng họp tầng 4, 52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018

(Học cả tuần)

8h30

Tạp chí KHGDVN

Thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2018 của Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

8h30

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu đề xuất danh mục đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Tổ Thư ký chuẩn bị và mời

10h30

Phòng họp A13

Họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo “bàn về công tác đào tạo”. Thành phần: Lãnh đạo Viện, các Trưởng tiểu ban. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Anh, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Phạm Thị Huyền, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

15h00

PH. G, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thường kỳ tháng 3

Thứ Ba

19/3

8h30

Trung tâm Thông tin và Dự báo

Thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2018 của Trung tâm Thông tin và Dự báo

8h30

68 Phan Đình Phùng

Tọa đàm “Giáo dục và phát triển ở Việt Nam: tích cực và lạc quan?” do Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh tham dự

8h30

Phòng họp B20

Họp BCH Hội cựu Giáo chức Viện KHGDVN

8h30

Phòng họp A4

Tổ chức Hội đồng thẩm định đề khảo sát môn Toán lớp 2,3 thuộc dự án Rise

9h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu phối hợp với Plan. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu

14h00

Phòng họp A13

Họp giao ban. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng

15h30

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo tiếp nhận tài trợ Quỹ Thiện tâm. Thành phần theo quyết định

Thứ Tư

20/3

8h30

Trung tâm Ứng dụng KHGD

Thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2018 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học giáo dục

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức Hội đồng thẩm định đề khảo sát môn Tiếng Việt lớp 2,3 thuộc dự án Rise

14h00

Phòng họp A13

Thường vụ Đảng ủy Viện họp với đại diện các tổ chức, đoàn thể. Thành phần. Thường vụ ĐUV; Lãnh đạo Viện; Thường vụ CĐV; Bí Thư Đoàn thanh niên; Trưởng Ban, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Thường trực Ban chỉ huy Quân sự Viện; Trưởng phòng TC-QT

15h30

Phòng họp A13

Họp Hội đồng lương. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị

Thứ Năm

21/3

8h30

Phòng

TC-QT

Thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2018 của Trung tâm NC. Giáo dục Đại học, Trung tâm NC. Giáo dục Mầm non, Trung tâm NC. Tâm lý học-Giáo dục học

10h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo Trường Quốc tế Hà Nội. Thành phần theo quyết định

14h00

PH. D205, Bộ GD&ĐT

Họp về triển khai thực hiện CT GDPT mới do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần theo giấy mời

15h30

PH. H, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự buổi làm việc của Thứ trưởng Lê Hải An với Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực

 

Thứ Sáu

22/3

8h30

Trường TH, THCS và THPT

TN KHGD

Thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2018 Trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục

14h00

 

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Phạm Đức Tài, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Trung tâm NCGD Mầm non

Công bố quyết định bổ nhiệm lại CBQL Trung tâm NC. Giáo dục Mầm non. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Phòng TC-HC, toàn thể cán bộ Trung tâm NC. Giáo dục Mầm non

Thứ Bẩy

23/3