Lịch công tác tuần 13 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

25/03/2019 23:28 GMT+7
Lịch công tác tuần 13 năm 2019 (Từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

26/3

8h00

Hội trường C53

Tập huấn viết và trình bày bài báo nghiên cứu bằng tiếng Anh. (Tất cả các buổi sáng đến ngày 29/3/2019)

8h00

PH T4, 52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018

(Học cả tuần)

8h40

PH. D205, Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng tiếp Đoàn công tác của Bờ Biển Ngà. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh tham dự

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Ngô Văn Khánh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Hội trường C52,C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Văn Hoan, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Phùng Thị Vân Anh, chuyên ngành LL&PPBM Văn - Tiếng Việt. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Ba

26/3

8h30

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Lê Bình Dương, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Nhà khách La Thành

Hội thảo định hướng xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho giáo viên phổ thông của Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần tham dự theo giấy mời. Trung tâm PTBVCLGDPTQG chuẩn bị

9h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Họp báo quý I của Bộ. Thành phần tham dự theo giấy mời

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục hướng nghiệp do Viện trưởng chủ trì. Thành phần theo thư mời

Thứ Tư

27/3

9h00

Phòng họp B20

Họp về triển khai một số nhiệm vụ dự án RGEP. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Viện, đại diện Lãnh đạo một số Vụ/Cục, dự án RGEP, GS Eduardo và cán bộ theo giấy mời

8h30

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Phòng QLKH, ĐT&HTQT về nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực QLKH, ĐT&HTQT năm 2019. Thành phần: Lãnh đạo Viện, toàn thể CCVC Phòng QLKH, ĐT&HTQT. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Phòng Tổ chức – Hành chính về nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực TC-HC năm 2019. Thành phần: Lãnh đạo Viện, toàn thể CCVC Phòng TC-HC. Phòng TC-HC chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp B20

Họp các nhóm nghiên cứu để trao đổi và đề xuất đề tài nghiên cứu. Thành phần: GS Eduardo, dự án RGEP, các nhóm nghiên cứu và cán bộ theo giấy mời

16h00

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Viện

 

 

Thứ Năm

28/3

8h00

PH. D205, Bộ GD&ĐT

Hội nghị trực tuyến về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phục vụ CTGDPT mới. Thành phần tham dự theo giấy mời

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức Seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Dung khóa 2014, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Phòng Tài chính – Quản trị về nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Tài chính – Quản trị năm 2019. Thành phần: Lãnh đạo Viện, toàn thể CCVC Phòng Tài chính – Quản trị. Phòng Tài chính – Quản trị chuẩn bị báo cáo

9h00

Phòng họp A13

Họp nhóm chuyên gia về xây dựng bộ phiếu hỏi. Thành phần: GS Eduardo, dự án RGEP, nhóm chuyên gia và cán bộ theo giấy mời

14h00

Phòng họp B20

Họp nhóm chuyên gia về xây dựng bộ phiếu hỏi. Thành phần: GS Eduardo, dự án RGEP, nhóm chuyên gia và cán bộ theo giấy mời

14h00

PH. D205, Bộ GD&ĐT

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia về triển khai kế hoạch năm 2019 của Chương trình. Thành phần theo quyết định

14h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng KHGD. Thành phần: Viện trưởng, PVT. Nguyễn Đức Minh, Lãnh đạo TT, đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng. ThS.Lưu Văn Định chuẩn bị báo cáo

14h00

PH. C, Bộ GD&ĐT

Họp Ban soạn thảo Thông tư quy định về phòng học bộ môn của các trường phổ thông do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần theo quyết định

14h00

PH. I, Bộ GD&ĐT

Họp về xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá thi đua khối Sở năm học 2019 – 2020 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần tham dự theo giấy mời

 

Thứ Sáu

29/3

8h30

Phòng họp A4

Công đoàn Viện họp Sơ kết quý I năm 2019. Thành phần theo giấy mời và giấy triệu tập

8h30

PH. C, Bộ GD&ĐT

Họp Ban chỉ đạo xây dựng bảng lương đề xuất ngành Giáo dục do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần theo quyết định

14h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Lãnh đạo Viện dự Hội nghị giao ban cơ quan Bộ quý I năm 2019

Thứ Bẩy

30/3

8h00

Học viện Bưu chính viễn thông

Tọa đàm và Triển lãm phát triển nguồn nhân lực ICT: Gắn kết cơ sở giáo dục đại học - doanh nghiệp do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: đại diện lãnh đạo Viện và cán bộ theo giấy mời tham dự

14h00

Trường TN KHGD

Đại hội Công đoàn Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD. Thành phần tham dự theo giấy mời