Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

01/04/2019 16:19 GMT+7
Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

01/4

8h00

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018

(Học cả tuần)

8h30

PH.E, Bộ GD&ĐT

Họp về xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Thi đua khen thưởng năm học 2019 – 2020 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần tham dự theo giấy mời

9h30

Phòng họp A13

Họp triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế về Tâm lý học nhân cách tổ chức tại Việt Nam từ ngày 02-06/4/2019. Hội KHTL-GD Việt Nam chủ trì

10h00

Phòng họp A4

Công bố quyết định bổ nhiệm CBQL Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, toàn thể CCVC Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Phòng TC-HC chuẩn bị

Thứ Ba

02/4

8h00

PH.G, Bộ GD&ĐT

Họp về Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

14h00

Phòng họp A4

Họp tổng kết khóa tập huấn viết và trình bày bài báo nghiên cứu bằng tiếng Anh. Thành phần: các thành viên Ban tổ chức. Tổ thư kí chuẩn bị báo cáo

14h30

PH.D205, Bộ GD&ĐT

Họp Ban Soạn thảo Thông tư quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu và chữ nổi Braille cho người khuyết tật. Thành phần theo quyết định

Thứ Tư

03/4

8h30

KS Pacific Hà Nội

Hội thảo Khoa học quốc tế "Tâm lý học nhân cách". Thành phần: Lãnh đạo Viện và cán bộ theo giấy mời

13h30

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện. [Chuyển lịch từ 17h00 chiều thứ 5]

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Trần Đăng Khởi, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Năm

04/4

8h30

Phòng họp A4

Làm việc với Viện Khoa học Lao động và Xã hội về Tham vấn lấy ý kiến về tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao động. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; kính mời GS.TS Phan Văn Kha, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương, PGS.TS Trần Thị Thái Hà, TS. Lê Đông Phương cùng dự

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thế Thắng, khóa 2015 chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Hội nghị giao ban quý 1 năm 2019 của Viện. Thành phần theo quy định

17h00

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện. [Chuyển sang chiều thứ 4]

 

Thứ Sáu

05/4

8h30

Phòng họp A4

Họp Hội đồng Thẩm định tài liệu cẩm nang tư vấn học đường. Thành phần: theo Quyết định

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài B2016-VKG-04 do ThS Trần Thị Hương Giang chủ nhiệm. Thành phần: các thành viên Hội đồng, đại diện các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

Thứ Bẩy

06/4

15h30

Phòng họp A4

Tổng kết hội thảo quốc tế về Tâm lý học nhân cách tổ chức tại Việt Nam. Hội KHTL-GD Việt Nam chủ trì