Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 27, tháng 03 năm 2020

14/04/2020 19:26 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 27, tháng 03 năm 2020

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Trần Công Phong;
Trịnh Thị Anh Hoa;
Trương Xuân Cảnh

Quản lí nhà nước về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở nhằm nâng chuẩn trình độ đào tạo, đáp ứng tính chuyên nghiệp của nghề dạy học

2

Nguyễn Tiến Hùng

Quản lí học tập trải nghiệm

3

Phạm Thanh Nga

Thay đổi phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kì hiện nay

4

Nguyễn Thị Thúy Dung

Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông

5

Đặng Ngọc Tuấn;
Nguyễn Tương Tri

Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng tiếp cận năng lực: Một số đề xuất về dạy học Tin học ở  trường trung học phổ thông

6

Phạm Thị Thu Hiền; 
Hoàng Thị Thùy Dương

Vận dụng nguyên lí “Tảng băng trôi” trong dạy học đọc hiểu tác phẩm “Muối của rừng” của Nguyễn Huy Thiệp cho học sinh lớp 11

7

Trần Thị Yên 

Nghiên cứu học sinh người dân tộc thiểu số cấp Trung học cơ sở bỏ học: Thực trạng và giải pháp

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

8

Trần Nam Tú 

Thực trạng quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại các trường đại học khối Nông Lâm

9

Trương Đình Hoàng

Thực trạng và giải pháp liên kết đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

10

Nguyễn Duy Linh

 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực học tập, rèn luyện của học viên ở Trường Sĩ quan Pháo binh hiện nay

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯƠC NGOÀI

11

Phan Thị Bích Lợi

Chương trình Học kì tự do của Hàn Quốc và đề xuất cho đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam