Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 29 tháng 05 năm 2020

13/05/2020 19:41 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Thái Văn Thành;
Phan Hùng Thư;
Hà Văn Ba

Hoàn thiện mô hình hội đồng trường đại học công lập trong cơ chế tự chủ đại học hiện nay

2

Nguyễn Thị Quyết

Giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

3

Nguyễn Thị Hương

Phát triển dịch vụ giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

4

Phạm Thị Quỳnh Ni;
Đinh Thị Hồng Vân;
Trương Đình Thăng

Khung quản lí chất lượng tổng thể và hướng vận dụng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục trong các nhà trường

5

Nguyễn Thị Thơ

Phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

6

Nguyễn Thị Lê 

Quản lí công tác thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

7

Trần Thị Thanh Tú

Dạy học sáng tạo và ứng dụng vào kĩ năng nói Tiếng Anh

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

8

Trần Thu Hiền

Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

9

Dương Minh Quang;
Nguyễn Thành An

Thực trạng quản lí đánh giá và phân loại giáo viên của hiệu trưởng tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

10

Trương Quang Lâm;
Đinh Ngọc Sơn;
Lê Thị Phượng;
Hoàng Đại

Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

 

11

Nguyễn Trọng Hồng Phúc; 
Trần Thanh Thảo

Thực trạng nhu cầu về giáo dục giới tính và kĩ năng sống của vị thành niên quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

 

 Tệp đính kèm: Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 29 tháng 05 năm 2020