Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh

03/04/2019 10:02 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

- Đề tài: “Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm”

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 16/4/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.