Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS”

12/04/2019 14:52 GMT+7
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu của đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ 2018 “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non vùng dân tộc Thiểu số”, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS” nhằm chia sẻ, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn về tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN ở các địa phương vùng DTTS:

Nội dung của Hội thảo tập trung vào:
 
- Lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng dân tộc thiểu số
- Thực trạng tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN ở vùng dân tộc thiểu số
- Đề xuất nội dung, quy trình, phương pháp tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN nhằm cải thiện chất lượng giáo dục trẻ mầm non vùng DTTS.
 
Thời gian: 8h30 ngày 13 tháng 5 năm 2019
Địa điểm: Phòng 31, Tầng 3, số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.
Kinh phí tổ chức Hội thảo từ nguồn kinh phí thực hiện đề tài.
 
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà quản lý, giáo viên mầm non, các giảng viên, các nhà nghiên cứu đăng ký tham dự và viết bài tham gia Hội thảo.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tham dự hội thảo quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại: 0385361219 (Nguyễn Thị Trang) hoặc gửi email về Ban tổ chức theo địa chỉ email: ecedconference.vnies@gmail.com.
 
Ban Tổ chức Hội thảo mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các Quý vị.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
GS.TS. Trần Huy Hoàng