Hội nghị quốc tế tại Đông Nam Á về Công nghệ hàng hải và hoạt động khai thác biển trong tương lai

13/06/2019 16:54 GMT+7

Thời gian tổ chức: 12 – 14/2/2020  

Địa điểm tổ chức: Pattaya, Thái Lan

Để có thông tin chi tiết xin truy cập vào đường link: at www.sea-future.com, hoặc liên lạc với Ban Tổ chức qua địa chỉ: surasak.pho@ku.th