Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đình Huấn

24/07/2019 09:16 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đình Huấn, giảng viên, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh.

- Đề tài: “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của các cơ sở đào tạo giáo viên có đào tạo trình độ cao đẳng vùng Đông Nam Bộ”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9  14  01  14

- Thời gian: 8h30 ngày 07/8/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.