Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình

07/08/2019 09:22 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp.

- Đề tài: " Quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm "

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 14h00 ngày 19/8/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.