Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh

06/09/2019 09:17 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

- Đề tài: “Quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Đà Nẵng”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 27/9/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.