Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin - thực trạng và xu thế”

18/09/2019 14:09 GMT+7

 THÔNG BÁO

 
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia
“Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin - thực trạng và xu thế”Trong những năm gần đây, cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết đến mọi mặt của xã hội thì công nghệ thông tin càng ngày càng thể hiện vai trò then chốt trong phát triển các ngành kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin vừa tăng cường hiệu quả đào tạo, vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong giai đọan tới được xem là quyết sách vô cùng quan trọng.
  
Nằm trong chuỗi hội thảo về nhân lực trình độ cao đã được Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì trong thời gian qua, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin - thực trạng và xu thế” dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2020.
  
Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cơ quan giáo dục trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và người học…đăng ký viết bài tham gia Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:
  
1. Mục tiêu của hội thảo
  
- Tạo cơ hội chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu về thực trạng cũng như dự báo xu huớng nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao ngành công nghệ thông tin đến năm 2025.
  
- Là diễn đàn để các nhà nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, đại diện bên cầu lao động (các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động) và bên cung lao động (ngành giáo dục, các trường đại học...) cùng thảo luận về vấn đề phát triển nhân lực ngành CNTT - định hướng chương trình đào tạo và giải pháp giai đoạn 2020- 2025 và hướng đến 2030.
  
2. Nội dung hội thảo
  
- Thực trạng nhân lực ngành công nghệ thông tin;
- Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT;
- Khả năng đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT;
- Nhu cầu về chất lượng đối với nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học trên thị trường lao động;
- Xu hướng sử dụng nhân lực ngành CNTT và một số ưu tiên định hướng đào tạo;
- Các điều kiện đảm bảo cho việc phát triển các chương trình đào tạo ngành CNTT;
- Giải pháp, điều chỉnh chương trình đào tạo phát triển nhân lực CNTT nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động;
- Hợp tác trong đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp đối với nhân lực ngành CNTT;
- Xây dựng, cập nhật và chia sẻ dữ liệu về nhân lực ngành CNTT giữa trường đại học và doanh nghiệp.
  
3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt, tiếng Anh.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
  
· Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 1/2020
· Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
  
5. Thông tin về việc gửi bài
  
· Hạn nộp Tóm tắt (Abstract): Ngày 20/11/2019
· Thông báo chấp nhận Tóm tắt (Abstract): Ngày 25/11/2019
· Hạn nộp toàn văn bài viết: Ngày 05/12/2019
· Hạn hoàn chỉnh bài viết sau khi có kết quả phản biện: Ngày 15/12/2019
  
· Bài viết gửi cho Hội thảo chưa từng được công bố trên bất kỳ Kỷ yếu, Tạp chí nào. Bài viết hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo hội thảo, không quá 5000 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
· Bản thảo khi nộp cần có Tóm tắt khoảng 300 từ (bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt) và 4 - 6 từ khóa được liệt kê theo thứ tự alphabet.
· Các tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn APA.
- Hình thức trình bày toàn văn bài viết: Tham khảo Quy định về hình thức trình bày đính kèm.
- Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Thuyết trình hoặc Poster.
- Các báo cáo được chọn sẽ trình bày trong 15 phút.
  
6. Kỷ yếu Hội thảo
  
Hội thảo xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN, các bài đạt chất lượng được đăng trong kỷ yếu Hội thảo.
  
7. Địa chỉ liên hệ và gửi tóm tắt bài viết
  
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
  
ThS. Ngô Thị Thanh Tùng: ĐT: 0904728879, Email: ngotung2012@gmail.com
ThS. Phạm Kim Phượng: ĐT: 0912646506, Email: phamphuong121069@gmail.com
  
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, học viên và cá nhân quan tâm.
  
Trân trọng./.
 
 -------------------------
 Tệp đính kèm: