Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

07/01/2020 09:47 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi, Giảng viên, Học viện Dân tộc.

- Đề tài: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS theo tiếp cận năng lực

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 14h00 ngày 20/01/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.