Thư mời trình bày tham luận "Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Educamp 2020: Giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số"

01/07/2020 17:37 GMT+7
Nhằm kiến tạo một cộng đồng chia sẻ học thuật và kinh nghiệm thực tiễn của tất cả các bên liên quan kể trên, cùng chung tay giải quyết từng vấn đề vĩ mô hoặc vi mô của giáo dục hiện nay, “Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Educamp 2019: Những viễn cảnh giáo dục mới” đã được tổ chức thành công bởi Trung tâm Phát triển bền vững Giáo dục Phổ thông quốc gia, thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và CLB Giáo dục mới.

 
Kính gửicác nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh và học sinh 
  
Giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức trên nhiều khía cạnh như yêu cầu về chất lượng từ phía phụ huynh và người học; yêu cầu đáp ứng số lượng của nền dân số trẻ; hay yêu cầu đảm bảo bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục như là một phần của chính sách anh sinh – xã hội…. Đứng trước bối cảnh đó, tất cả các bên liên quan của nền giáo dục, từ nhà nghiên cứu, đến nhà quản lý, giáo viên, phụ huynh hay học sinh… đều đã và đang không ngừng vận động với kỳ vọng tạo ra một nền giáo dục hiệu quả hơn, tốt đẹp hơn.
  
Nhằm kiến tạo một cộng đồng chia sẻ học thuật và kinh nghiệm thực tiễn của tất cả các bên liên quan kể trên, cùng chung tay giải quyết từng vấn đề vĩ mô hoặc vi mô của giáo dục hiện nay, “Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Educamp 2019: Những viễn cảnh giáo dục mới” đã được tổ chức thành công bởi Trung tâm Phát triển bền vững Giáo dục Phổ thông quốc gia, thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và CLB Giáo dục mới.
  
Tiếp nối sự thành công của diễn đàn 2019, chúng tôi vô cùng hân hoan chào đón diễn đàn Educamp 2020 với chủ đề “Giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số”, với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Phát triển bền vững Giáo dục Phổ thông Quốc gia, CLB Giáo dục mới và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục EdLab Asia.
  
Ban Tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - EduCamp 2020: Phát triển Giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số” (Diễn đàn EduCamp 2020), chi tiết cụ thể như sau:
 
1. Thời gian: 8.30-17.30 ngày thứ bảy, 15/8/2020

2. Địa điểm: Số 50-52 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

3. Thành phần tham gia:
 
- Các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh;
- Các đối tác của các tổ chức giáo dục;
- Người quan tâm đến các vấn đề giáo dục.

4. Chủ đề hội thảo:
  
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các thầy/cô/anh/chị và các bạn thuộc thành phần nêu tại mục 3 kể trên viết bài và trình bày tại Diễn đàn EduCamp 2020. Bài viết có thể là bài:
 
- Nghiên cứu thực nghiệm;
- Bài chia sẻ kinh nghiệm thực tế;
- Bài tổng kết lý thuyết; hoặc
- Bài bình luận, nêu quan điểm.
 
Chủ đề bao gồm:
 
- Giáo dục Phổ thông (K-12);
- Công nghệ giáo dục;
- Giáo dục đặc biệt;
- Giáo dục nghề nghiệp;
- Giáo dục sớm;
- Xây dựng và phát triển nhà trường;
- Lãnh đạo và quản lý;
- COVID-19, cơ hội và thách thức cho giáo dục;
- Công dân toàn cầu/giáo dục vì sự phát triển bền vững;
- Phát triển lực lượng giảng dạy và thiết kế chương trình;
- Giáo dục có yếu tố nước ngoài;
- Các chủ đề liên quan khác.
 
• Lưu ý:
 
- Tổng số báo cáo dự kiến: 36

5. Thể lệ gửi bài:
 
- Báo cáo viên được lựa chọn một trong 2 hình thức: (i) gửi bài viết ở dạng bản word + slides trình bày; hoặc (ii) chỉ có slides trình bày.
- Ngôn ngữ bài viết và slides: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (nhưng khi trình bày thì bằng tiếng Việt);
- Độ dài: (i) Bài viết: 2000-6000 chữ; (ii) Slides: do tác giả tự quyết định, phù hợp với bài trình bày 25 phút;
- Tác giả ghi rõ chức danh khoa học, học vị, số điện thoại, email để liên lạc;
- Chuẩn trích dẫn: APA 7
- Bài viết có chất lượng tốt có thể được lựa chọn để đăng vào một trong hai tạp chí: Tạp chí Giáo dục, và Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

6. Địa chỉ, thời gian nhận bài:
 
- Thời hạn nhận tiêu đề, mô tả tóm tắt: 23:59’, thứ sáu, 17/7/2020
- Thông báo các bài trình bày được chọn: Thứ sáu, 24/7/2020
- Thời hạn nhận bài viết, slide hoàn chỉnh: 23:59’, thứ sáu, 31/7/2020
- Địa chỉ nhận bài viết: 2020@educamp.edu.vn