Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huyền

03/03/2020 10:20 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huyền, Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Đề tài: “Định hướng giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực

- Chuyên ngành: Tâm lý học

  Mã số: 9 31  04  01

- Thời gian: 8h30 ngày 19/3/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.