Thăm dò dư luận về Đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020

10/03/2020 11:25 GMT+7

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tới các đơn vị thuộc Viện một số nội dung sau:
 
Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú và Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã nhận được 04 hồ sơ của các ứng viên đề nghị xét tặng danh Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020, cụ thể như sau:
 
Đề nghị xét tặng danh hiệu NGND: Không có
 
Đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT:
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non
2. PGS.TS. Phạm Đức Quang - Phó giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục Phổ thông Quốc gia
3. TS. Phan Thị Luyến - Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục
4. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà - Nghiên cứu viên chính, Trung tâm Thông tin và Dự báo
 
Thực hiện trình tự xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT; Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020 của Viện KHGDVN đề nghị:
 
- Phòng Tổ chức - Hành chính công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2020 trên Website của Viện.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để biết danh sách các ứng viên đăng kí xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2020 của Viện KHGDVN và đóng góp ý kiến hoặc phản ánh (nếu có).
 
Mọi ý kiến đóng góp hoặc phản ánh (nếu có) của các đơn vị, cá nhân xin gửi bằng văn bản về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020 của Viện KHGDVN (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) trước 16h30 ngày 16/03/2020.
 
Sau thời gian trên, nếu đơn vị, cá nhân không có ý kiến thì coi như đồng ý với danh sách nêu trên.
 
Trân trọng./.
 
 
TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH
VIỆN TRƯỞNG
Đã ký
Trần Công Phong