Thông báo lịch bảo vệ luận án cho NCS Nguyễn Thị Dung

28/07/2020 09:06 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dung, Giảng viên, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

- Đề tài: “Dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật

- Chuyên ngành: LL&PPDHBM Toán

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 8h30 ngày 13/8/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.