Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu

25/08/2020 15:04 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Đề tài: “Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 10/9/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.