Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương

21/09/2020 10:37 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương, giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

- Đề tài: “Rèn luyện cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Mầm mon kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 14h00 ngày 05/10/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.