Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Đại

24/11/2020 15:59 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại, Giảng viên, Học viện Khoa học quân sự

- Đề tài: “Dạy học Xác suất và Thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát kỹ thuật tại Học viện Khoa học quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin”

- Chuyên ngành: Lý luận và PPDH BM Toán

Mã số: 9 14  01  11

- Thời gian: 8h30 ngày 09/12/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.