Thông báo tổ chức Cuộc họp nhóm chuyên gia giáo dục các nước ASEAN

16/12/2020 14:43 GMT+7


 Thực hiện danh mục các hoạt động trong năm ASEAN 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Cuộc họp nhóm chuyên gia về “Xây dựng Chương trình học tập ứng dụng trên cơ sở việc làm nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng giữa thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”, cụ thể như sau:
  
Mục tiêu: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các chương trình học tập ứng dụng trên cơ sở việc làm (chủ yếu tập trung vào các ngành Khoa học & Công nghệ, Kỹ thuật, Toán, Kế toán và Du lịch) giúp thu hẹp khoảng cách kĩ năng giữa thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực ASEAN; Định hướng xây dựng một bộ công cụ giáo dục, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin để sử dụng trong giảng dạy và học tập các chương trình nói trên. 
 
Thời gian: từ 08:30 đến 12:00 thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020
 
Địa điểm: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 
 
Hình thức tổ chức: trực tiếp và trực tuyến với đại diện Bộ Giáo dục của 10 nước ASEAN.
 
Thành phần tham dự tại điểm cầu Việt Nam: đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại sứ quán các nước ASEAN; UNESCO; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Trân trọng thông báo.
  
Ban tổ chức