Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Duyên

16/12/2020 16:08 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Duyên, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

- Đề tài: “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông”

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 14h00 ngày 30/12/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.