Thông báo Hội thảo “Tăng cường giáo dục năng lực số và kỹ năng chuyển đổi hướng đến phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á”

23/12/2020 12:00 GMT+7

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, những thế hệ công dân trong tương lai sẽ phải trang bị những năng lực mới để có thể thành công trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Theo dự đoán của Diễn đàn Kinh tế thế giới, đến năm 2025 con người chỉ chiếm khoảng 48% lực lượng lao động, còn máy móc và các thuật toán chiếm đến 52%. Vì vậy, việc giáo dục đơn thuần chỉ tập trung vào truyền đạt kiến thức không còn phù hợp nữa. Thay vào đó, phương pháp tập trung vào tư duy và kỹ năng, những yếu tố rất “con người" mà máy móc không thể thay thế ngày càng được chú trọng. Đây là cốt lõi của giáo dục hiện đại, nơi đào tạo ra nguồn nhân lực sẵn sàng thích nghi trước mọi sự thay đổi.
 
Trên thực tế, các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đã tập trung đào tạo các kỹ năng hữu ích cho tương lai như: kỹ năng sáng tạo, kĩ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và năng lực số. Giá trị cốt lõi của những kỹ năng chuyển đổi (transferable skills) chính là tạo ra lực lượng lao động kiến tạo, sẵn sàng thích nghi với những thay đổi của thời đại. Với nền tảng vững chắc này, thế hệ công dân thời đại số sẽ nắm bắt kiến thức mới nhanh chóng, biết áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế, đồng thời giúp đánh giá, phân tích các vấn đề, giao tiếp hiệu quả và hành động theo cách mà máy móc hay công nghệ không thể thay thế được.
 
Nhằm xây dựng hành lang chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận, triển khai tăng cường giáo dục năng lực số và kỹ năng chuyển đổi, cũng như định hướng chiến lược, xây dựng tầm nhìn trong tăng cường giáo dục năng lực số và kỹ năng chuyển đổi hướng đến phát triển bền vững trong khu vực ASEAN, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với UNICEF tổ chức tổ chức Hội thảo “Tăng cường giáo dục năng lực số và kỹ năng chuyển đổi hướng đến phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á”. 
 
BTC trân trọng kính mời các chuyên gia giáo dục, các tập thể, cá nhân quan tâm tham dự Hội thảo, cụ thể:
 
Thời gian: Từ 9h00 đến 16h00, thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020
 
Hình thức tham dự: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (BTC sẽ gửi link tham dự trong vòng 24 tiếng trước khi hội thảo bắt đầu cho email đăng ký)
  
Chương trình dự kiến: Vui lòng đăng ký tham dự tại địa chỉ tại đây
 
🔔Thông tin chi tiết liên hệ:
🏪Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Email: quynhbd@gesd.edu.vn
SĐT: 0708351374 (Ms. Quỳnh)
BAN TỔ CHỨC