Hội nghị công chức, viên chức Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 29 tháng 01 năm 2013, tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2012

Viện trưởng-GS.TS.Phan Văn Kha phát biểu tại Hội nghị

     Đến tham dự hội nghị có:  Viện Trưởng - GS. TS. Phan Văn Kha, Phó Viện trưởng - GS. TS. Nguyễn Lộc, Phó Viện trưởng - PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện, cùng toàn thể công chức, viên chức của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TS. Phạm Văn Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
      Tại Hội nghị, Viện trưởng Phan Văn Kha đã trình bày Báo cáo công tác năm 2012 và Phương hướng kế hoạch công tác năm 2013 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Qua đó cho thấy, trong năm 2012 Viện đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Nghị Quyết Hội nghị công chức năm 2012 của Viện. Cụ thể: Bước đầu đã có những bước đổi mới công tác quản lý các hoạt động của Viện, nhiều văn bản quản lý hoạt động của Viện được phê duyệt và triển khai tạo nên sự chặt chẽ trong việc quản lý tài sản , hành chính, cũng như quản lý khoa học; Các sản phẩm hoạt động của Viện ngày càng nhiều và phong phú về chủng loại, như Chương trình, sách giáo khoa, sách tham khảo, chuyên khảo, bài báo đã được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước và báo cáo tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước; Hoạt động dịch vụ tư vấn giáo dục được đẩy mạnh, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc triển khai các dự án của Bộ, đáp ứng nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế; Công tác hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước được chú trọng và ngày một tăng cường tạo nên mối liên kết chặt chẽ và hiệu quả trong hoạt động khoa học và đào tạo.

     Cũng trong Hội nghị, nhiều báo cáo tham luận được trình bày và cùng đưa ra thảo luận, cụ thể: “Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân cho báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch 2013” do Ths. Vi Văn Điểu – Chủ tich công đoàn đã trình bày; “Báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ” do PGS. TS. Đỗ Tiến Đạt - Trưởng phòng Quản lý khoa học trình bày; “Báo cáo về công tác tài chính – kế toán” do ông Dương Trần Đức Minh trình bày; “Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ” do bà Vũ Thị Hồng Thái trình bày; “Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân” do ông Dương Quang Ngọc trình bày; ….Ông Phạm Văn Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đã có bài phát biểu trước Hội nghị.

     Hội nghị đã cùng nhau thảo luận và thống nhất các ý kiến về các kết quả trong bản Báo cáo tổng kết cũng như phương hướng các nhiệm vụ năm 2013, Nghị quyết Hội nghị được thông qua với 100% ý kiến đồng ý của các đại biểu.