Tổng kết lớp phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 30/01/2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết lớp học “Phương pháp nghiên cứu Khoa học trong giáo dục”

Tới tham dự có: Viện trưởng – GS.TS.Phan Văn Kha, các cán bộ tham gia giảng dạy, đại diện lãnh đạo phòng TCCB, và toàn thể học viên của lớp.

Trong thời gian vừa qua, với chủ trương nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu, đặc biệt chú trọng đến công tác nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lớp “Phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục” do các cán bộ nghiên cứu, giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy. Lớp học được bắt đầu từ tháng 7/2012 và kết thúc vào tháng 01/2013 .

Tổng số 73 học viên là các cán bộ nghiên cứu trẻ mới được tuyển dụng về Viện trong thời gian gần đây

Về chương trình học: Học viên được học một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục, những ứng dụng của Công nghệ thông tin trong xử lý số liệu thống kê, đặc biệt các học viên được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm thống kê dành cho Khoa học xã hội (SPSS). Trong chương trình, các học viên cũng được thực hành, thực tập xây dựng các đề cương nghiên cứu khoa học, đề cương nghiên cứu của các học viên được trình bày và đưa ra thảo luận trong lớp.

Với sự nhiệt tình giảng dạy của các cán bộ giảng dạy như: GS.TS. Phan Văn Kha, PGS.TS.Vũ Trọng Rỹ, TS. Lê Đông Phương, cùng với sự nỗ lực, tích cực học tập của các học viên, lớp học thật sự có ý nghĩa đối với toàn thể các nghiên cứu viên trẻ của Viện, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của các học viên.

Kết thúc khóa học, các mục tiêu đưa ra từ đầu khóa đã hoàn thành, các học viên đã có khả năng xây dựng được một thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao khả năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu của bản thân. Nhiều học viên có mong muốn tiếp tục được tham gia những khóa học về nghiên cứu khoa học mang tính nâng cao hơn hoặc Viện tổ chức một câu lạc bộ nghiên cứu khoa học để các học viên có cơ hội duy trì tinh thần làm việc nhóm và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, từ đó ngày một hoàn thiện năng lực nghiên cứu của bản thân, để có thể đáp ứng các nhiệm vụ của Viện giao phó, góp phần công sức xây dựng Viện cũng như một nền giáo dục chất lượng cao của đất nước.