Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng TH-HC-QT và Trưởng phòng TCCB Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 04/3/2013, Viện Khoa học đã tổ chức công bố bổ nhiệm 02 trưởng phòng của Phòng Tổng hợp- Hành chính – Quản trị và Phòng Tổ chức Cán bộ

     Đến tham dự buổi lễ, có GS.TS. Viện trưởng Phan Văn Kha; đại diện lãnh đạo, nhân viên các đơn vị có liên quan. Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hòe thay mặt phòng Tổ chức Cán bộ đã đọc 02 quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam:
     1. Quyết định bổ nhiệm, điều động Ths.Vi Văn Điểu – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục dân tộc giữ chức Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ

VVD.jpg

    
     2. Quyết định bổ nhiệm Ths. Lưu Văn Định – Phó trưởng phòng TH-HC-QT giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp- Hành chính – Quản trị

LVD.jpg

    
     Tại buổi lễ GS.TS. Pha Văn Kha đã trao quyết định bổ nhiệm và có bài phát biểu giao nhiệm vụ cho hai tân Trưởng phòng. Cũng trong buổi lễ, 02 tân Trưởng phòng đã phát biểu nhân dịp nhận nhiệm vụ mới trước toàn thể hội nghị

LVD1.jpg